Zbog vanrednog stanja, rok isporuke je 96 sati.

Devar

Mislimo da štampanu knjigu nikada neće moći da zameni telefon niti elektronska knjiga. Isto tako smatramo da se bez telefona danas ne može. I kada se ove dve stvari spoje, dobijamo proizvod današnjice – Devar.