Devar

Mislimo da štampanu knjigu nikada neće moći da zameni telefon niti elektronska knjiga. Isto tako smatramo da se bez telefona danas ne može. I kada se ove dve stvari spoje, dobijamo proizvod današnjice – Devar.